Contact

IMPROVEMENT DATA ANALYSE PROJECT WITH DRONES

Door Rahul op 2019/02/12

Droneview bv ontvangt een subsidie wat mede mogelijk is gemaakt door de Europese unie

Aanleiding:
Uit de bestaande werkzaamheden met drones (invliegen van data) wordt veel data vastgelegd en soms onnodig teveel. Om te voorkomen dat er teveel data wordt vast gelegd, moet dit op verschillende manieren verwerkt worden en kost veel tijd. Onderzoek moet vaststellen wat kan bijdragen tot
versnelling van invliegen met drones van data en het verwerken daarvan.

Doelstelling:
Doelstelling van het project is het verbeteren van de software en het vliegsysteem om zo de efficiency en performance van inspecties van bijvoorbeeld bruggen/windmolens/elektriciteitsmasten of Geomapping te verbeteren. Dit willen we bereiken door met een totaal systeem van software en vliegende sensoren (drone) een nieuw analyseplatform te ontwikkelen welke “big data” van camera’s en sensoren foutloos omzet tot een direct bruikbaar onderbouwd inspectierapport.