Contact

Geomapping / 3D scanning

Geometrische data verwerking met een UAV

Droneview heeft speciaal een UAV ingericht voor geometrische dataverwerking.

Wij hebben gekozen om hiervoor een multicopter in te zetten en geen fixed wing. Het grote voordeel van de multicopter is dat eenvoudig een landings- en opstijgplek gevonden kan worden doordat de multicopter verticaal kan landen en opstijgen. Ook is de multicopter minder windgevoelig, zodat het weer minder invloed heeft op de inzetbaarheid. De motoren, ESC’s en propellers zijn voor dit systeem geoptimaliseerd en daardoor is een vliegtijd van 30 minuten mogelijk. De camera die wij gebruiken is de Panasonic GH-4, die gestabiliseerd wordt door een brushless gimbal. Hiermee zijn wij in staat om zeer hoge resolutie foto’s te leveren van 1 cm per pixel.

2D en 3D Mapping

Door gebruik te maken van deze foto’s zijn wij in staat 3D digitale hoogte en terreinmodellen te maken. Ook maken we ortho fotomozaïeken (onderleggerbeelden). Dit is het stitchen van foto’s zodat er een 2D kaart of map ontstaat, ook wel mapping genoemd.

Doordat Droneview BV gebruikmaakt van fotogrammetrie hebben wij de mogelijkheid om alle hoogten van een terrein in beeld te brengen.

Zowel de hoogte (Z) als ook de coördinaten (X,Y) worden geregistreerd. Hierdoor verkrijg je een digitaal terreinmodel. Er kan heel snel en nauwkeurig worden gerekend. De hoeveelheid (volume’s) van hoogtes (bergen/bulten) van het betreffende terrein kan hierdoor worden uitgerekend ten opzichte van de vlakke ondergrond oftewel grondvlak.

Als er twee metingen op verschillende momenten gedaan worden, kan er een verschilberekening worden gemaakt.

Digitale terreinmodellen hebben een zeer hoog kwaliteitsgehalte. In bepaalde situaties is een maximale afwijking te zien van 20 mm. De meetdichtheid (puntdichtheid) kan oplopen tot 1 cm per pixel.

Ook kunnen de foto’s worden bewerkt / gecorrigeerd voor hoogteverschillen in het betreffende terrein. Dit door de kleurverschillen als gevolg van veranderingen in de weersomstandigheden.
Hierop worden alle foto’s van een bepaald gebied aan elkaar gerekend tot één onderleggerbeeld. Dit sluit naadloos op elkaar aan. De bestanden kunnen vervolgens ingeladen worden in een CAD of GIS system, die weer gebruikt kunnen worden om te meten.

Digitale terreinmodellen

Doordat Droneview BV gespecialiseerd is in het maken van luchtfoto’s op lage hoogte met een geometrisch gekalibreerde camera, stelt het ons in staat om alle hoogten van een terrein te verkrijgen.
Bij elke hoogte (Z) worden ook de coördinaten (X,Y) vastgelegd. Hierdoor ontstaat een digitaal terreinmodel. Er kan snel en nauwkeurig gerekend worden. Het volume van een voorraadberg c.q. grondbult wordt snel berekend ten opzichte van een grondvlak. Ook bestaat de mogelijkheid om een verschilberekening te maken, indien er op verschillende tijdstippen metingen plaatsvinden.

Volumeberekeningen

Droneview kan voorraden of bergen opgeslagen materiaal nauwkeurig inmeten door gebruik te maken van UAV’s, oftewel drones.
Onze UAV’s zijn uitgerust met een digitale camera en GPS-gestuurd om metingen te kunnen uitvoeren.
De metingen zijn uitgevoerd op het fotogrammetrische principe. Er kunnen terreinhoogten worden uitgerekend. Dit door het overlappende deel van de foto’s, welke genomen zijn vanuit een ander standpunt.

Dit biedt een aantal grote voordelen:

  • Sneller inzetbaar: Als klant van Droneview biedt het gebruik van een UAV verschillende voordelen ten opzichte van luchtfotografie met vliegtuig of GPS-metingen in het terrein. De techniek met een UAV is namelijk sneller in te zetten, omdat er ook met wolkenbedekking gevlogen kan worden. De UAV is namelijk niet gebonden aan een minimale vlieghoogte.
  • Nauwkeuriger: De resultaten zijn beter, in resolutie en nauwkeurigheid. Dit komt doordat de foto’s van zeer dichtbij worden genomen. Nauwkeurigheden van 20 mm en 100 hoogtepunten per vierkante meter kunnen worden behaald.
  • Snelle resultaten: Het is mogelijk om grote gebieden in éé dag in beeld te brengen.
  • Goedkoper: De kosten van de inzet met een UAV zijn ook gunstig. De inzet van een UAV is drie tot vier keer goedkoper dan traditionele luchtfotografie met een vliegtuig of helikopter.

Hoe wordt er gewerkt?

Droneview BV kan de resultaten van de verwerkte data op meerdere manieren uitleveren. Bijvoorbeeld door middel van een papieren rapport met een foto van de voorraden en de berekende hoeveelheden. Ook digitale kaarten en 3D-modellen van de voorraden kunnen aangeleverd worden.

Voordat er vluchten met een UAV worden uitgevoerd zullen er grondcontrolepunten geplaatst worden vlakbij bijvoorbeeld voorraadbergen / bulten. Deze hoogteverschillen worden opgemeten door gebruik te maken van RTK GPS. Ze zijn noodzakelijk om vervolgens nauwkeurige berekeningen uit te kunnen voeren.

Onze UAV’s zullen een geautomatiseerd vluchtpad uitvoeren waarbij foto’s worden gemaakt.

De foto’s die worden gemaakt worden zodanig gemaakt c.q. gekozen, zodat er een overlap tussen de foto’s ontstaat.
De vastgelegde data / foto’s zullen worden verwerkt met behulp van gespecialiseerde software. Er wordt een puntenwolk gemaakt met een hoogtemetingen.
Ten minste 10 punten per vierkante meter worden gegenereerd, maar dit kan ook oplopen tot 100 punten per vierkante meter.
De gemaakte puntenwolk wordt gecontroleerd door een vergelijking met de verificatiemetingen (grondpunten) die in het veld waren gelegd.
De berekende hoogte wordt vergeleken met de gemeten hoogte in het veld. Dit gebeurt door middel van de GPS.

Indien de kwaliteit is vastgesteld, kan het volume van de berg c.q. bult worden berekend. Dit wordt gedaan door van de puntenwolk een 3D-model te maken. De volumes worden vervolgens bepaald door goed vast te stellen van wat en welk referentievlak de volumes gemeten moeten worden.