Periodieke depotmeting Harlingen

Data, Dataverwerking, Ingenieursbureaus, Metingen, Overheid

Voor Spaansen en Levvel meten wij periodiek de depots in. Doormiddel van fotogrammetrie creëren we een accuraat 3d-model. Hieruit kunnen we softwarematig de volumes van de opgeslagen grondstoffen berekenen. Het eindresultaat is een rapport met daarin de volumes van de depots.